Náš tím

Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka MŠ

Telefón: +421 (0)52 7754985 alebo 0911 256 518 Email: msmengusovce@gmail.com

Mgr. Hana Gallová - učiteľka

Telefón: +421 (0)52 7754985 alebo 0911 256 518 Email: msmengusovce@gmail.com

Lenka Lešková

Pracuje ako pracovníčka výdajnej školskej jedálne a zároveň ako vedúca školskej jedálne a tiež sa stará o poriadok