Programy a projekty

Sme zapojení do niekoľkých programov:

  • Školské ovocie
  • Mlieko pre školy v EÚ
  • Boj proti obezite

Zapájame sa do rôznych akcií a nechýba nám chuť ísť navštíviť a preskúmať všetko zaujímavé, čo sa deje v našom okrese alebo niekedy aj ďalej.