Programy a projekty

Sme zapojení do niekoľkých programov:

  • Lesná informačná školička
  • Školské ovocie
  • Mlieko pre školy v EÚ
  • Enviromentálna výchova
  • Boj proti obezite

Zapájame sa do rôznych súťaží a nechýba nám chuť ísť navštíviť a preskúmať všetko zaujímavé, čo sa deje v našom okrese alebo niekedy aj ďalej.