Lenka Lešková

Lenka Lešková

Pracuje ako pracovníčka výdajnej školskej jedálne, zároveň ako vedúca školskej jedálne a tiež sa stará o poriadok