Mgr. Hana Gallová - učiteľka poverená zastupovaním riaditeľky

Telefón:

+421 (0)52 7754985 alebo

0911 256 518

Email: msmengusovce@gmail.com