Dokumenty

Žiadosť o pijatie do MŠ

Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (207,8 kB)   Informácie o zápise a podmienky prijatia dieťaťa do MŠ nájdete na: https://msmengusovce.webnode.sk/cinnost/