Činnosť

Každoročne pracujeme v ucelenom tematickom celku. Spolupracujeme so ZŠ vo Svite a konzultujeme prípravu predškolákov s učiteľkami. Dopravná polícia, požiarnici, návšteva družstva, knižnice, kúpaliska, enviromentálna výchova priamo v teréne, výlety do Vysokých Tatier - to všetko je samozrejmosťou. Tvorivé dielne, vystúpenie pre starších občanov našej obce, karneval, Mikuláš, Deň Matiek, Deň detí to všetko robíme v úzkej spolupráci s rodičmi a oni majú z nás radosť, keď nás vidia na pódiu. Počítač je priateľom našej škôlky. My sme otvorení pre všetky deti, pretože rodičia nemusia hlboko načrieť do svojho vrecka.

Sem- tam počuť aj angličtinu.

Niektorí naši rodičia by nás chceli voziť do škôlok do blízkych miest. Ale viete čo milí rodičia? O čo nás oberáte? O kamarátov, s ktorými by sme prežívali priamo v obci a vo voľnom čase pri naháňačkach, skrývačkach, stavaní „bunkrov“ bezstarostné detstvo, na ktoré aj vy radi spomínate.
Ak sme vás niečím zaujali, príďte sa pozrieť medzi nás. Byť malý neznamená byť menejcenný – to sa týka nielen detí, ale aj škôlky.

Pri našej škôlke pracuje Rada školy:

  •     Mgr. Hana Gallová
  •     Anna Stromková
  •     Dana Michaláková
  •     Lenka Lešková
  •     Mariana Skokanová

 

Termín zápisu detí do MŠ býva vyhlásený obecným rozhlasom a bližšie informácie sa dozviete priamo v MŠ ako aj na informačnej tabuli obce.

Informácie  pre rodičov budúcich škôlkárov:

Platby:

  • Školné:  platí sa vždy mesiac vopred k 8. dňu v mesiaci

- 2-ročné až 3-ročné deti: 20,- €/mesiac 

- 3-ročné až 5-ročné deti: 10,- €/mesiac

  • Strava: platí sa vždy mesiac vopred k 18. dňu v mesiaci

- celodenný pobyt: 21,- €/mesiac  (desiata, obed, olovrant)

- poldenný pobyt:   16,80 €/mesiac (desiata, obed)

Správa o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/16:

Sprava o VVČ za 2015_2016.pdf (2,4 MB)